Vi är ett företag i snabb tillväxt.


Specialiserade på vindmätning i första hand med sodarsystem.

I dagsläget har vi fem mätsystem levererade av AQ System AB.

Ägarna består av fyra personer med verksamhet i Jämtland. Alla med bakgrund inom vindkraft, bygg och entreprenörverksamhet.

Outside Windtech Sweden AB Storsjöstråket 16, c/o B-G Eriksson 831 56 Östersund

Copyright © Alla rättigheter förbehållna