Vi är ett företag i snabb tillväxt.

 

 

Specialiserade på vindmätning i första hand med sodarsystem.

I dagsläget har vi fem mätsystem levererade av AQ System AB.

Ägarna består av fyra personer med verksamhet i Jämtland. Alla med bakgrund inom vindkraft, bygg och entreprenörverksamhet.

 

 

 

• Outside Windtech Sweden AB © 2012 •    Tel: 070- 537 33 11 

www.outsidewindtech.com